Noodkreet van de Voorzitter

Het is niet vijf voor twaalf,

maar vijf over twaalf!!!!!

Beste leden, op dit moment zitten we in een situatie dat het voortbestaan van onze vereniging in gevaar komt. We hebben al eerder op diverse plaatsen aangegeven, dat we dringend op zoek zijn naar versterking, niet alleen voor de redactie, maar ook voor het bestuur.
Helaas hebben we hierop geen enkele reactie gekregen. Waar we naarstig naar op zoek zijn, zijn mensen die wat met geschiedenis hebben en dan met name de geschiedenis van Oosterwolde en omstreken, in al zijn facetten en er ook nog eens over kunnen schrijven.
Het voortbestaan van De Gaaste wordt over een half jaar ernstig bedreigd door een tekort aan redactieleden. Van de huidige drie leden stoppen er twee m.i.v. het 2e kwartaal 2019.
Tot nu hebben we De Gaaste nog steeds kunnen vullen, maar het wordt er niet makkelijker op en dit kunnen we met zijn allen toch niet laten gebeuren.
Dus als u wilt dat De Gaaste in zijn voortbestaan niet langer wordt bedreigd, help ons dan met het zoeken naar meerdere leden voor de redactie die artikelen kunnen schrijven.

Zoals hiervoor aangegeven, zijn wij ook op zoek naar een paar bestuursleden. We hebben dringend een secretaris en een penningmeester nodig.
Ik doe hier nogmaals een oproep om ons bestuur te versterken. Misschien kent u wel iemand die ons wil helpen.
Het mag toch niet zo zijn dat een mooie vereniging als de onze, moet worden opgeheven, omdat er geen penningmeester en secretaris meer zijn!! Als u met ons van mening bent, dat dit niet mag gebeuren, kom in actie.

U kunt uw belangstelling melden bij een van de bestuursleden of redactieleden. Kijk voor mailadressen of een telefoonnummer naar het colofon elders op de site.

Help ons!!!!!!!!!!!!!!!!

Namens redactie en bestuur, Jan Russchen