Contactgegevens

Bestuur:

Iepie Wijshake, voorzitter

Janke Hoogenberg, secretaris

Alex Prins, ledenadministratie/ penningmeester

Klaas-Jan Bos, lid/Webmaster

Chris Wijngaarden, lid

Verenigingsadres/secretariaat:

Janke Hoogenberg, Feanhuusterpaad 30, 9263 RN  Garijp

Tel. 06-12 54 04 83      E-mail: secretaris@hvo.frl

Ledenadministratie/penningmeester:

Alex Prins, Albert Berendshof 5, 8431 VW te Oosterwolde

Tel: 0516-51 28 79   E-mail: leden@hvo.frl

Webmaster: 

Klaas-Jan Bos E-mail:  webmaster@hvo.frl 

 

Aanmelden voor activiteiten:

E-mail  activiteit@hvo.frl

 

Redactie De Gaaste:

Redactieadres E-mail: redactie@hvo.frl

Joke Brouwer, Rieneke van der Kooij, Lien Dankbaar, Janneke de Vries-van Veen en Iepie Wijshake

Contactpersoon Redactie en foto-archief:  Joke Brouwer, 06-23 10 92 06