Lezing Ontstaan van de Vaart

16 november 2023

Door Anne Veenstra met assistentie van Jan Russchen

Lezing/presentatie “Het ontstaan van de Opsterlandse Compagnonsvaart” :
Donderdag 16 november heeft Anne Veenstra aan de hand van foto’s een presentatie gegeven over “Het ontstaan van de Opsterlandse Compagnonvaart”. Voor het vervoer van turf begon men in 1630 bij Gorredijk een kanaal te graven: de Opsterlandse Compagnonsvaart. Tussen Gorredijk en Appelscha liggen negen sluizen in de vaart. Dit komt doordat Appelscha ongeveer 12 meter hoger ligt dan Gorredijk!
In de tijd dat de Opsterlandse Compagnonsvaart nog een echte turfroute was, werden er in de topperiode (1850-1880) jaarlijks tussen de 50 en 60 miljoen turven door de vaart afgevoerd. Er waren toen nog geen motoren om de schepen voort te stuwen.
De gemakkelijkste manier van transport was per zeilschip. Recht tegen de wind in kon er natuurlijk niet gezeild worden en laveren ging niet in de smalle Compagnonsvaart. Veel schepen werden daarom door de schippers zelf of door hun vrouwen en kinderen voort getrokken.

Door de berm langs de vaart liep het “schipperspaadje” (jaagpad), een smal door mensen en paarden uitgesleten pad.

In de Gaaste van april 2024 zal er een stuk te lezen zijn over het ontstaan van de Opsterlandse Compagnonsvaart naar aanleiding van de presentatie door Anne Veenstra.