Lid worden

Lidmaatschap van de Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken

Het lidmaatschap kost € 15,- per jaar. Leden ontvangen 3 keer per jaar een uitgave van
“De Gaaste” en kunnen (gratis of met korting) deelnemen aan verschillende activiteiten.

Interesse?

Meldt u dan aan via leden@hvo.frl met de volgende gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Mailadres:

Handtekening: 



Automatische incasso, bankrekeningnummer :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:



Of print deze pagina uit en stuur bovenstaande gegevens naar:
Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken
p/a Albert Berendshof 5 – 8431 VW Oosterwolde