Geschiedenis en de bodemvondsten in en rond Oosterwolde

Meer weten over de geschiedenis en de bodem vondsten in en rond Oosterwolde? Kom dan a.s. zaterdagmiddag naar de Miente.

De lange bewoningsgeschiedenis heeft overal in de bodem van Oosterwolde en de directe omgeving sporen en resten van haar bewoners nagelaten. Het bodemarchief vormt de belangrijkste bron van de kennis over het verleden, want schriftelijke bronnen zijn pas voorhanden vanaf de middeleeuwen (vanaf circa 1000 na Chr.). Maar ook voor de middeleeuwen en nieuwe tijd geeft het bodemarchief toch nog de meeste informatie over de geschiedenis in de vorm van nederzettingsresten,  schansen, oude kerkterreinen, verdwenen dorpen, historische boerderijplaatsen, rivierdalen, middeleeuwse ontginningslinten en andere resten of structuren. De meeste archeologische resten liggen onzichtbaar in de bodem opgesloten. Aan de andere kant is er ook veel materiaal naar boven gehaald door (amateur) archeologen.

Zaterdagmiddag 9 november vanaf 14.30 uur in de Miente zullen mevr. T. Pruntel en de heer l. Tiesinga u meer vertellen over de archeologie van ons gebied aan de hand van dia’s en werkelijke vondsten.   

Meer info bij Jan Russchen (06-16639553, janrusschen@hotmail.com)