Home

Welkom op de site van de Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken.

De vereniging

De Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken (HVO&O) is opgericht in 2003. 
Het aantal leden per september 2023 is 596.

Wat doet de vereniging?

De Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken is opgericht om mensen bij elkaar te brengen, die zich op een of andere manier actief bezig houden met en geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Oosterwolde en omgeving in der ruimste zin van het woord.

Dit kan zijn onderzoek naar de geschiedenis van families (stamboomonderzoek cq. de verwantschap van geslachten), of onderzoek naar aspecten van de geschiedenis van Oosterwolde en omgeving. Allerlei werkzaamheden voor onze vereniging worden gedaan door vrijwilligers:

  • de redactie zorgt ervoor dat u herinneringen kunt ophalen in “De Gaaste”;
  •  het archief schept orde in boeken, kranten en tijdschriften en de digitalisering  hiervan;
  • de ledenadministratie houdt het ledenbestand actueel;
  • voor de bezorging van “De Gaaste” staat een vaste groep vrijwilligers paraat;
  • beheren van de website;
  • het organiseren van activiteiten, zoals een lezing of een filmmiddag;
  • de financiën beheren.

Het doel is:

Belangenbehartiging van de historie en historisch geïnteresseerden, het organiseren van contactavonden, lezingen en excursies. Het stimuleren van en begeleiden in onderzoeken naar het verleden van Oosterwolde en omstreken.

Voor wie is de vereniging?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de streek of de eigen familie. De uitwisseling van ervaringen met andere leden kan een belangrijke bijdrage vormen in het vergroten van de kennis.

Ons verenigingsblad “De Gaaste”:

“De Gaaste” verschijnt 3 keer per jaar (april, september en december). Hierin zijn o.a. verhalen te lezen over de geschiedenis van de omgeving, geschiedenis van families uit de omgeving, buurtschappen en foto’s . Voor leuke verhalen enz. is de redactie bereikbaar via e-mail naar redactie@hvo.frl of naar redactie De Gaaste, Quadoelenweg 19, 8431 LN Oosterwolde.
Losse nummers van De Gaaste zijn te verkrijgen bij Bruna, Stationsstraat 26. Ook is bij Bruna de verjaardagskalender te koop. Oudere nummers zijn te koop bij de ledenadministratie.