Activiteiten “Herdenken en vieren 75 jaar Bevrijding” gaan niet door.

In lijn met de adviezen van de overheid en de landelijke lijn in deze, wordt het gehele programma “Herdenken en vieren 75 jaar Bevrijding” afgelast. We bekijken, over enige tijd, of de activiteiten, die verband houden met dit programma, later dit jaar alsnog kunnen worden gehouden .

Het organisatie team.

Geschiedenis en de bodemvondsten in en rond Oosterwolde

Meer weten over de geschiedenis en de bodem vondsten in en rond Oosterwolde? Kom dan a.s. zaterdagmiddag naar de Miente.

De lange bewoningsgeschiedenis heeft overal in de bodem van Oosterwolde en de directe omgeving sporen en resten van haar bewoners nagelaten. Het bodemarchief vormt de belangrijkste bron van de kennis over het verleden, want schriftelijke bronnen zijn pas voorhanden vanaf de middeleeuwen (vanaf circa 1000 na Chr.). Maar ook voor de middeleeuwen en nieuwe tijd geeft het bodemarchief toch nog de meeste informatie over de geschiedenis in de vorm van nederzettingsresten,  schansen, oude kerkterreinen, verdwenen dorpen, historische boerderijplaatsen, rivierdalen, middeleeuwse ontginningslinten en andere resten of structuren. De meeste archeologische resten liggen onzichtbaar in de bodem opgesloten. Aan de andere kant is er ook veel materiaal naar boven gehaald door (amateur) archeologen.

Zaterdagmiddag 9 november vanaf 14.30 uur in de Miente zullen mevr. T. Pruntel en de heer l. Tiesinga u meer vertellen over de archeologie van ons gebied aan de hand van dia’s en werkelijke vondsten.   

Meer info bij Jan Russchen (06-16639553, janrusschen@hotmail.com)

Van de redactie

Koekje erbij ??

“Nou, redactie lijkt me net wat voor jou.”

Ik was vorig jaar (maart 2018) nog maar net toegetreden tot het bestuur en in één van de eerste vergaderingen van de HVO&O hoorde ik dat de redactie in het nieuwe jaar leeg zou lopen. 27 Jaar aan ervaring zou gaan stoppen en De Gaaste zou dan misschien ophouden te verschijnen. Genoeg vervanging was er (nog) niet.

“Maar Janny”, wierp ik tegen, “ik zit net in het bestuur, weet van niks en heb ook nog een fulltime baan, een gezin, een grote tuin en een groot huis waar ik veel tijd aan moet besteden.”.

Maar ik draag De Gaaste een warm hart toe en daarom zat ik eind augustus bij mijn eerste redactievergadering bij Joke thuis: oud-collega van me en ook, net als Martha, net daarvoor toegetreden tot de redactie.

Janny en Jennie leiden met strakke hand die bijeenkomst. 21.15 Uur was de vergadering afgelopen en lag er bijna een Gaaste klaar voor de drukker. Ah, dat viel best mee !

Niet veel werk wanneer je netjes de werkzaamheden onderling verdeeld: jij leest dat stuk en past het aan, jij doet die en jij doet die. Vele handen maken licht werk.

“Nou, eindredactie lijkt me net wat voor jou.”

“Maar Janny”, wierp ik tegen, “ik zit net in de redactie, weet van niks en heb ook nog een fulltime baan, een gezin, een grote tuin en een groot huis waar ik veel tijd aan moet besteden.”. Maar ik draag De Gaaste een warm hart toe.

Dit nummer ben ik in de leer, het volgende nummer zijn Martha, Rieneke, Joke en ik op onszelf aangewezen. Maar zo met 4 verse redactieleden is het best veel werk. Vooral omdat we alles nog moeten leren. We gaan er wel onze uiterste best voor doen dat onze 650+ leden een mooie Gaaste blijven ontvangen. Maar wees eerst niet te streng.

En dan het “Koekje erbij ??”

Om een Gaaste te kunnen vullen willen we graag op de koffie. Bij jullie en met jullie. Op zoek naar verhalen voor in de Gaaste willen we op de koffie (thee mag ook !). Met 3 à 4 personen een kopje koffie drinken en praten over vroeger. Sport, spel, school, jeugd, de buurt, de winkels van toen. We zien wel waar het gesprek naar toe gaat. Er is altijd een redactielid bij en die noteert en schrijft het verhaal.

We drinken koffie op 20 april 2019, ‘s morgens om 10.30 uur. Waar we koffie drinken hoort degene die zich opgeeft.

Wie weet heeft iemand nog een prachtig fotoboek. Neem mee en vertel.

Mee koffiedrinken ? Geef je dan op via redactie@hvo.frl.

Namens redactie en bestuur,

Janneke de Vries-van Veen

Noodkreet van de Voorzitter

Het is niet vijf voor twaalf,

maar vijf over twaalf!!!!!

Beste leden, op dit moment zitten we in een situatie dat het voortbestaan van onze vereniging in gevaar komt. We hebben al eerder op diverse plaatsen aangegeven, dat we dringend op zoek zijn naar versterking, niet alleen voor de redactie, maar ook voor het bestuur.
Helaas hebben we hierop geen enkele reactie gekregen. Waar we naarstig naar op zoek zijn, zijn mensen die wat met geschiedenis hebben en dan met name de geschiedenis van Oosterwolde en omstreken, in al zijn facetten en er ook nog eens over kunnen schrijven.
Het voortbestaan van De Gaaste wordt over een half jaar ernstig bedreigd door een tekort aan redactieleden. Van de huidige drie leden stoppen er twee m.i.v. het 2e kwartaal 2019.
Tot nu hebben we De Gaaste nog steeds kunnen vullen, maar het wordt er niet makkelijker op en dit kunnen we met zijn allen toch niet laten gebeuren.
Dus als u wilt dat De Gaaste in zijn voortbestaan niet langer wordt bedreigd, help ons dan met het zoeken naar meerdere leden voor de redactie die artikelen kunnen schrijven.

Zoals hiervoor aangegeven, zijn wij ook op zoek naar een paar bestuursleden. We hebben dringend een secretaris en een penningmeester nodig.
Ik doe hier nogmaals een oproep om ons bestuur te versterken. Misschien kent u wel iemand die ons wil helpen.
Het mag toch niet zo zijn dat een mooie vereniging als de onze, moet worden opgeheven, omdat er geen penningmeester en secretaris meer zijn!! Als u met ons van mening bent, dat dit niet mag gebeuren, kom in actie.

U kunt uw belangstelling melden bij een van de bestuursleden of redactieleden. Kijk voor mailadressen of een telefoonnummer naar het colofon elders op de site.

Help ons!!!!!!!!!!!!!!!!

Namens redactie en bestuur, Jan Russchen