Agenda Activiteiten

Voor leden van de vereniging organiseren wij:

(Niet leden kunnen ook deelnemen, maar aan hen wordt een kleine vergoeding gevraagd)

Agenda van de Activiteiten in 2024:

Algemene Leden Vergadering 2024

woensdag 20 Maart 2024 om 20.00 uur in “De Miente”

met een lezing van Brand Klijnstra over:

Historische Vereniging Oosterwolde e.o.

“Geologie en geschiedenis van Het Grootdiep en Kleindiep”

Het is een reis door de geologische processen die deze omgeving hebben gevormd. Welke factoren hebben invloed gehad op het landschap rond Oosterwolde? Het ontstaan van beekdalen in de omgeving van Oosterwolde. De invloed van de geologische processen, zoals erosie en sedimentatie. Stromend water zorgt voor erosie – het wegslijten van grond en gesteente, en sedimentatie – het aangroeien van de bodem door de aanvoer van zand en slib. Hoe hebben deze bijgedragen aan de vorming van het landschap met de Linde, Groot Diep en Klein Diep.

Mei 2024, Reisje?

– Mei: Graag willen we zo spoedig mogelijk van u weten of er belangstelling is om in mei een reisje te organiseren met de bus. Aangezien de kosten van de bus, entree en het eten en drinken behoorlijk zijn gestegen, zal de bijdrage die we moeten vragen tussen de € 60 en € 70 per persoon liggen. Graag willen van u per mail activiteit@hvo.frl weten of u belangstelling hebt om met het reisje mee te gaan. Een twintigtal mensen hebben op dit moment aangegeven interesse te hebben. Een standaard bus heeft 50 zitplaatsen, dus hebben we  50 belangstellenden nodig.  Bij voldoende interesse zullen we ons gaan oriënteren naar de mogelijkheden.

met de Bus van de NTM

Fietstocht langs de “buurtschoppen”

Zaterdag 1 juni 2024 – Start bij “In Kannen En Kruiken”

Zaterdag 1 juni: Het tweede deel van de fietstocht langs de verschillende buurtschapsborden in de omgeving . Als het al slecht weer is, wijken we uit naar zaterdag ??.

Start en eindpunt zal zijn bij “In Kannen En Kruiken” aan de Venenkoterweg in Oosterwolde. Verdere informatie is in de Gaaste van april te vinden.

Zie voor actuele activiteiten HVO ook onze vernieuwde website www.hvo.frl